banner_top
Drop down menu
IC/NET - Produktionsnet

IC/NET - Produktionsnet

IIC/Produktionsnet er det første tiltag på landbrugsområdet, der er kommet på markedet i Danmark.
IIC er gået i dialog med branchefolk og brugere for at løbende bringe forbedringer på nettet, og øge den relative gevinst i forhold til udgifter.

Net til kommerciel dyrkning af grøntsager

IIC/NET er udviklet og teste i samarbejde med danske gartnere.
IIC/NET er designet således der er minimalt slid ved håndtering og fastgøring.
IIC/NET Yder beskyttelse mod insekter, vildt og hårdt vejr


IIC/NET virker først og fremmest som en barriere mod flyvende insekter, og nedsætter derfor behov for andre bekæmpelsesformer, som f.eks insekticid. Nettet er designet med ekstra kantforstærkning, der forlænger holdbarheden ved, at give ekstra styrke hvor sliddet er størst.
IIC/NET er prissat for at forbedre rentabiliteten af net-brug i landbrug. Se arikler i højre panel for indsigt i brug af net og økonomi.

IIC/NET i tal

Maskestørrelse: 1,3X 1,3 mm
Vægt ca 55 gr/m2
Bredder 8, 12,6 og 16 m
Længder 100 mtr
Kant 20 cm i længde-gående retning.(8 og 16m)Relevant information

Studie i net brug og dyrkning af kål - af Kai Grvesen og Ole Bloch.Engelbredt, Frugt& Grønt Rådgivningen


Dækning af blomkål
- af Kai Grevsen, Forskningscenter Årslev

Net-afdækning som alternativ til kemisk kontrol af skadedyr - MST

IIC-Produktionsnet net forhandles i Danmark af
SEEDCOM
Damsbovej 19C
5492 Vissenbjerg

tlf 64 47 13 00
fax 64 47 13 02

c-bech@seedcom.dk
Sverige:
Semenco
Brovallavägen 105
S-261 76 Asmundtorpg
Tlf.: 0418 431850
Fax.: 0418 431852
e:lars.cedergren@semenco.se
Norge:
Gartnersenteret AS
Ringeriksveien 107
3400 Lier
Tlf.:+47 32 22 85 65
Fax.:+47 32 22 85 60
e:post@gartnersenteret.no
  left_menu
Intelligent Insect Control